bancsabadell.com

El poder del canvi - protagonistes

Vídeo publicat el dia 29/09/2014

En aquest vídeo veurem l'opinió d'alguns dels protagonistes sobre el Programa de Desenvolupament Comercial (PDC)