bancsabadell.com

Gestor personal

Vídeo publicat el dia 04/02/2016

El nostre món és cada vegada més digital i els nostres clients, cada vegada més, demanen solucions àgils, pertinents, contemporànies i útils. Pero sobretot, facilitats per comunicar amb el professional que pot informar-lo i orientar-lo en la presa de decisions financeres, per comunicar amb el seu Gestor Personal. Descobreix més avantatges com aquest amb el Compte Expansió de Banc Sabadell, el compte nòmina  dels Nous Temps

Paraules clau: