bancsabadell.com

#5 Inside Solvia

Vídeo publicat el dia 11/07/2016

Direcció Financera i Corporativa En Solvia comptem amb un equip de professionals que fa de frontissa entre els nostres objectius i els recursos econòmics. El seu paper es basa en conèixer les claus del negoci, anticipar-se als imprevists, alertar sobre ells i corregir-los. Aquesta direcció s'encarrega de la gestió econòmica i comptable de Solvia i dels nostres clients, Sareb i Banc Sabadell, així com de la gestió dels actius immobiliaris i financers.