bancsabadell.com

Abril: perspectives d'inversió per als mercats financers

Vídeo publicat el dia 05/04/2018

Las borses han continuat mostrant caigudes en l'últim mes, mentre que la lava fixa i ho oro han actuat com a actius defensius. Unes dades de confiança bons però con menor dinamisme, els riscos polítics derivats de polítiques proteccionistes que desencadenen una guerra comercial entre Estats Units i Xina i, por última, la normalització de la política monetària por parteix dels principals bancs centrals, somio els principals riscos. Les altes valoracions comportaran tornades més baixes i major volatilitat. Més informació a Sabadell Inversor