bancsabadell.com

Actitud Positiva

Vídeo publicat el dia 14/02/2017

En aquest video, Enric Garcés, director de la Xarxa Comercial Barcelona, explica com mantenir una bona actitud amb el client, a través de l'empatia i l'escolta activa, així com quines actituds hem d'evitar.