bancsabadell.com

Aspectes generals

Vídeo publicat el dia 09/03/2016

Funcionament bàsic de la tauleta, com comprovació de cobertura i nivell de càrrega; i navegació i tancament d'aplicacions.