bancsabadell.com

Nova oferta d'assegurances de vida

Vídeo publicat el dia 11/04/2014

En aquest vídeo de la nova oferta de Life Care, s'identifica d'una forma clara, breu i conceptual els punts clau que permetran un canvi en la manera de vendre les assegurances de vida.