bancsabadell.com

Autovaloració d'acompliment

Vídeo publicat el dia 11/11/2015

En aquest vídeo pots veure totes les fases a seguir en el procés de valoració d'acompliment en les que el col·laborador intervé.