bancsabadell.com

BS Idea - Entrevista al premiat Ramón Moraleda

Vídeo publicat el dia 15/07/2015

En aquest vídeo, Ramón Moraleda, explica la seva experiència després de participar en BS Idea.