bancsabadell.com

Resultats 3T20 de Banc Sabadell. Jaume Guardiola, CEO

Vídeo publicat el dia 30/10/2020

El conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, exposa les principals magnituds del tercer trimestre de 2020.