bancsabadell.com

Calibratge de valoració d'acompliment

Vídeo publicat el dia 26/10/2018

Tutorial dirigit a calibradors que detalla com realitzar les sessions de calibratge dins del procés de valoració d'acompliment 2017