bancsabadell.com

Compromís Sostenible de Banc Sabadell

Vídeo publicat el dia 21/04/2022

Banc Sabadell presenta el seu Compromís Sostenible, un marc d'actuació que integra en la seva estratègia la visió a futur per a 2025-2050: compromisos ambientals, socials i de governança i alinea els seus objectius de negoci als objectius de desenvolupament sostenible establint palanques de transformació.