bancsabadell.com

Destinació Colòmbia. Un país d'oportunitats.

Vídeo publicat el dia 04/07/2016

Colòmbia és avui una de les destinacions més interessants per a la inversió i l'exportació espanyola. El passat 14 d'abril els socis del programa Exportar per Créixer, constituït per AENOR, AMEC, Arola, Banc Sabadell, Cofides, CESCE, Esade i Garrigues, i amb la col·laboració de PROCOLOMBIA, van organitzar a Madrid una jornada sobre el país. Diversos especialistes van abordar des de dues taules de debat diferents aspectes relatius al mercat i a l'exportació en la primera d'aquestes taules, i a la internacionalització i implantació en la segona. Aquests són els vídeos de la jornada, que inclouen un resum de cada taula (i la versió completa si ho desitgen). El contingut està disponible exclusivament en castellà.