bancsabadell.com

Discurs del CEO de Banc Sabadell a la Junta General d'Accionistes

Vídeo publicat el dia 29/05/2015

Aquí pots veure la intervenció del Conseller Delegat del Banc Sabadell Jaume Guardiola durant la Junta General d' Accionistes de 2015.