bancsabadell.com

Discurs del conseller delegat, Jaume Guardiola. JGA 2018

Vídeo publicat el dia 24/04/2018