bancsabadell.com

Discurs del President de Banc Sabadell a la Junta General d'Accionistes

Vídeo publicat el dia 29/05/2015

Aquí pots veure la intervenció del President del Banc Sabadell Josep Oliu durant la Junta General d' Accionistes de 2015