bancsabadell.com

Discurs del president Josep Oliu. JGA 2018

Vídeo publicat el dia 24/04/2018