bancsabadell.com

Evolució de la borsa durant l'estiu i perspectives de les Borses per al 4T 2017

Vídeo publicat el dia 18/09/2017

Correcció de les borses europees durant l'estiu, que han acusat la forta apreciació de l'euro. Una consolidació de l'euro des dels nivells actuals seria raonable i un catalitzador. Els canvis en política monetària durant els propers mesos seran claus de cara a veure un repunt moderat en la rendibilitat del deute i una consolidació de nivells en l'euro, tots dos factors positius per a la borsa europea. La estacionalitat passa de ser un llast a ser un suport per als mercats a la recta final de l'any. Els emergents haurien de seguir tenint una bona evolució. Des del punt de vista sectorial, un repunt en la rendibilitat del deute també seria un catalitzador per als financers (bancs i assegurances).