bancsabadell.com

Experiència exportadora de ACESUR - Exportar per Créixer

Vídeo publicat el dia 16/10/2013

ACESUR és una empresa del sector de la producció, envasat i comercialització d'oli d'oliva i olis vegetals que aposta per la internacionalització. Compta amb un alt volum d'exportacions i una notable presència, a través d'oficines, centres logístics i centres productius, en mercats internacionals de gran valor estratègic. En el seu camí a l'exportació ha comptat amb el suport de Banc Sabadell. Més informació sobre Negoci Internacional. NOTA: contingut només en castellà.