bancsabadell.com

Exportar per créixer - Destinació Índia: un país d'oportunitats

Vídeo publicat el dia 07/11/2017

Índia és avui un de les destinacions més interessants per a la inversió i l'exportació espanyola per això Banc Sabadell acompanya i anima a les empreses a iniciar la seva marxa comercial en l'Índia, un país d'oportunitats. Descobreix més aquí