bancsabadell.com

Exportar per a créixer: el Marroc. Principals Claus

Vídeo publicat el dia 18/03/2019

Des de la Direcció de Negoci Internacional de Banc Sabadell s'impulsava aquesta jornada que té com a objectiu animar i acompanyar a empreses que vulguin iniciar una experiència exportadora al Marroc.