bancsabadell.com

Exportar per a créixer: Portugal. Principals Claus

Vídeo publicat el dia 21/05/2019

La Direcció de Negoci Internacional de Banc Sabadell impulsa les jornades Exportar per a Créixer amb l'objectiu d'acompanyar a empreses que vulguin iniciar una experiència exportadora en països de l'estranger