bancsabadell.com

Fixar una persona en la Visita Guiada

Vídeo publicat el dia 09/03/2016

Com informar una persona en la Visita Guiada per poder utilitzar-la en les aplicacions i simulacions.