bancsabadell.com

Fons d'inversió

Vídeo publicat el dia 06/06/2013

En aquest vídeo, donem resposta a la pregunta "Per què invertir en fons d'inversió?" a través de l'explicació de les principals característiques d'aquest producte: la diversificació, la fiscalitat, la rendibilitat i liquiditat.