bancsabadell.com

Formació Financera: Els Models Interns de Risc de Crèdit en el Grup Banc Sabadell

Vídeo publicat el dia 20/06/2017

Jornada de Formació financera durant Juny de 2017