bancsabadell.com

Gestió de pagament d'importacions i bestreta a proveïdors

Vídeo publicat el dia 19/11/2012

Lourdes Jiménez, Directora de Comerç Exterior de Banc Sabadell, explica en què consisteixen la gestió de pagament d'importacions i la bestreta a proveïdors. Pots trobar tots els productes de Negoci Internacional a la web de Banc Sabadell.