bancsabadell.com

Gestor personal

Vídeo publicat el dia 04/02/2016

El nostre món és cada vegada més digital i els nostres clients, cada vegada més, demanen solucions àgils, pertinents, contemporànies i útils. Pero sobretot, facilitats per comunicar amb el professional que pot informar-lo i orientar-lo en la presa de decisions financeres, per comunicar amb el seu Gestor Personal. Descobreix més avantatges com aquest amb el Compte Expansió de Banc Sabadell, el compte nòmina  dels Nous Temps