bancsabadell.com

Identificació amb empremta digital

Vídeo publicat el dia 05/02/2016

En aquesta ocasió destaquem la importància de facilitar als nostres clients l’accés als serveis de banca a distància d’una forma ràpida y segura, sense necessitat de recordar codis o contrasenyes utilitzant, senzillament, el sensor d’empremtes digitals dels seus dispositius mòbils. Descobreix-la amb el Compte Expansió, el compte nòmina dels Nous Temps.