bancsabadell.com

Juliol: Augmenta l'aversió al risc després dels resultats del referèndum al Regne Unit

Vídeo publicat el dia 04/07/2016

El comportament dels diferents actius europeus ha estat desigual durant el primer semestre de l'any. Mentre que la borsa tanca amb fortes pèrdues, la renda fixa del govern ha mostrat un comportament excepcional. A aquesta divergència ha contribuït la decisió dels britànics de deixar la Unió Europea, la qual cosa ha portat a caigudes generalitzades dels actius de risc i a una forta depreciació de la lliura després de conèixer el resultat del referèndum. Així mateix, l'inversor ha buscat refugi en actius com el deute alemany, l'or o el dòlar. Els dubtes sobre el desenvolupament del futur marc polític i econòmic entre el Regne Unit i la UE afegeixen un grau addicional d'incertesa a l'entorn actual, i fa que augmenti encara més l'actual volatilitat dels actius financers. En aquest context, es recomana invertir de forma prudent, amb la màxima diversificació i a llarg termini. Antonio Martos, de la direcció d'Estratègia de Clients, presenta en aquest vídeo les perspectives d'inversió per al mes de maig als mercats financers. Podrà seguir informat de l'actualitat dels mercats financers al web "Sabadell Inversor".