bancsabadell.com

Junta d'Accionistes de Banc Sabadell 2012

Vídeo publicat el dia 24/10/2012

Junta d'Accionistes de Banc Sabadell de 31 de maig de 2012. La Junta ha aprovat majoritàriament la gestió i els resultats del 130è exercici social de l'entitat, i ha donat així mateix la conformitat a la proposta de distribució dels 231,9 milions d'euros de beneficis, obtinguts al tancament de l'exercici. Més informació.