bancsabadell.com

Junta General d'Accionistes - 27 de març de 2014

Vídeo publicat el dia 31/03/2014

Banc Sabadell ha celebrat la Junta General d'Accionistes el passat 27 de març de 2014 a Sabadell.