bancsabadell.com

Llançament del Pla de Transformació

Vídeo publicat el dia 06/01/2016

Banc Sabadell entén la Transformació com un procés col·lectiu, en el qual no hi ha un líder, sinó que implica a tots els membres de l'entitat. Els ambaixadors de Banc Sabadell són els que fan possible la revolució digital de l'organització. Així ho expliquen el conseller delegat, Jaume Guardiola, i els directors generals, Miguel Montes i Carlos Ventura.