bancsabadell.com

Negoci Agrari i Pesquer en Banc Sabadell

Vídeo publicat el dia 07/12/2015

Vídeo promocional sobre l'oportunitat comercial que ens ofereix el Segment Agrari de Banc Sabadell. Potencial negoci, en el qual el Banc vol posicionar-se com a entitat de referència, i dotar dels coneixements necessaris sobre els principals productes que podem oferir als clients d'aquest sector, per facilitar així la consecució dels objectius comercials marcats sobre aquest tema.