bancsabadell.com

Negoci Turístic

Vídeo publicat el dia 20/10/2017

José Mª Martín Rigueiro presenta la Direcció de Negoci Turístic de Banc Sabadell, l'evolució del sector turístic a Espanya i l'equip de professionals especialitzats en donar la resposta més adequada a les necessitats financeres del client