bancsabadell.com

Nou Model d’Admissió de Riscos de Particulars (ARGENT)

Vídeo publicat el dia 07/01/2015

El Nou Model d’Admissió de Riscos de Particulars (ARGENT) integra en un únic circuit les capacitats comercials i d’admissió de riscos, tot guiant el gestor des de la simulació fins a la formalització.