bancsabadell.com

Anàlisi de borsa

Perspectives per a les bosses en el primer trimestre de 2020

14/01/2020

Perspectives per a les bosses en el primer trimestre de 2020

Rebot de les bosses en l'últim trimestre de 2019 gràcies a la menor tensió comercial entre la Xina i els Estats Units i el preacord del Brexit. Tots…

Perspectives de les bosses per al tercer trimestre de 2019

13/08/2019

Perspectives de les bosses per al tercer trimestre de 2019

El trencament de negociacions comercials entre la Xina i els Estats Units ha suposat un alt en el camí per a les Borses, després d'un inici d'any molt…

Perspectives de les borses per al primer trimestre de 2019

07/12/2018

Perspectives de les borses per al primer trimestre de 2019

La normalització monetària (pujades de tipus d'interès i retirada de liquiditat) i la desacceleració econòmica, exacerbada per una major tendència al proteccionisme i riscos polítics varis com el Brexit o…

Perspectives de les borses per al tercer trimestre de 2018

02/07/2018

Perspectives de les borses per al tercer trimestre de 2018

La pèrdua d'impuls en els indicadors macro, la estacionalitat negativa (mala evolució històrica de les borses durant els mesos d'estiu) i les incertesa política en Eurozona així com els majors…

Perspectives per a les borses en el primer trimestre de 2018

29/12/2017

Perspectives per a les borses en el primer trimestre de 2018

El dinamisme de les dades macro seguirà contribuint al fet que les estimacions de beneficis empresarials es revisin a l'alça i augmenti el potencial de les borses. En aquest context…

Evolució de la borsa durant l'estiu i perspectives de les Borses per al 4T 2017

18/09/2017

Evolució de la borsa durant l'estiu i perspectives de les Borses per al 4T 2017

Correcció de les borses europees durant l'estiu, que han acusat la forta apreciació de l'euro. Una consolidació de l'euro des dels nivells actuals seria raonable i un catalitzador.…

Perspectives de les borses pel tercer trimestre de 2017

15/06/2017

Perspectives de les borses pel tercer trimestre de 2017

El risc de la presa de beneficis augmenta a l'estiu. Forta pujada de les borses des de principis d'any, motivat principalment per l'excés de liquiditat fruit de les…

Perspectives de les borses per al primer trimestre de 2017

13/12/2016

Perspectives de les borses per al primer trimestre de 2017

La promesa d'estímuls fiscals a EUA introdueix una variació a l'alça en el creixement en 2018 i millora la valoracions. Aquests estímuls també porten aparellat un repunt limitat…