bancsabadell.com

Perspectives d'inversió 2017 per als mercats financers

Vídeo publicat el dia 12/12/2016

En 2017, la millora de les perspectives de creixement econòmic global es veurà contraposada per la menor dinàmica expansiva dels bancs centrals i per unes valoracions dels actius financers exigents. Mentre que Estats Units continuarà la senda de pujades del tipus de referència, a Europa les compres d'actius financers per part del Banc Central Europeu s'aniran reduint de forma progressiva al llarg de l'any, en un entorn on les valoracions de bons i borses es situen en terreny “car”. En aquest entorn, l'escenari d'inversió es veurà caracteritzat per rendibilitats moderades i elevada volatilitat. Antonio Saiz, Director d'Estratègia de Clients, presenta en aquest vídeo les perspectives d'inversió per 2017 als mercats financers. Podrà seguir informat de l'actualitat dels mercats financers a la web “Sabadell Inversor”.