bancsabadell.com

Perspectives per a les bosses en el primer trimestre de 2020

Vídeo publicat el dia 14/01/2020

Rebot de les bosses en l'últim trimestre de 2019 gràcies a la menor tensió comercial entre la Xina i els Estats Units i el preacord del Brexit. Tots dos assumptes continuaran sent claus per a l'inici de 2020, on les bosses es poden continuar recolzant en l'estabilització de les dades macroeconòmiques ja en marxa i en les creixents expectatives d'estímuls fiscals per a apuntalar el creixement. Les bosses ja han pujat avançant-se, en part, al menor risc de recessió. En 2020 seria raonable veure certa depreciació del dòlar, molt favorable per a les bosses emergents, sobretot després de la mala evolució registrada en comparar-les amb les desenvolupades durant 2019. Dins dels desenvolupats, milloren les perspectives d'Europa respecte als Estats Units, que ja no tindria un clar avantatge. Per als sectors i atès l'escenari descrit no tindríem una clara preferència entre cíclics i defensius. Entre els primers destaquen Actuacions (amb valors Volkswagen), i dins dels defensius Farmàcia (amb Bayer).