bancsabadell.com

Perspectives de les borses per al primer trimestre de 2017

Vídeo publicat el dia 13/12/2016

La promesa d'estímuls fiscals a EUA introdueix una variació a l'alça en el creixement en 2018 i millora la valoracions. Aquests estímuls també porten aparellat un repunt limitat de la rendibilitat del deute, el que estaria afavorint a financers i sectors més cíclics. En aquest entorn seria aconsellable una exposició sectorial més diversificada i centrar-se més en catalitzadors concrets. Així seguim esperant una bona evolució de sectors de qualitat com Retail o Tecnologia; en financers, Assegurances seria dels més clars beneficiats pel repunt en la rendibilitat del deute a llarg termini; Energia també hauria de seguir recollint de forma positiva els acords dels països productors de petroli per reduir producció. Des del punt de vista geogràfic, el repunt de la rendibilitat del deute hauria de seguir afavorint a les borses desenvolupades enfront de les emergents. Dins dels desenvolupats, Estats Units es veuria més beneficiat que l'Eurozona