bancsabadell.com

Perspectives de les borses per al primer trimestre de 2019

Vídeo publicat el dia 07/12/2018

La normalització monetària (pujades de tipus d'interès i retirada de liquiditat) i la desacceleració econòmica, exacerbada per una major tendència al proteccionisme i riscos polítics varis com el Brexit o el desafiament italià amb els pressupostos, compliquen el panorama de borses per 2019. En aquest context, a Europa destaca el risc de revisió de beneficis empresarials a la baixa. Les estimacions de consens serien optimistes ja que apunten a nivells de marges en 2020 per sobre de l'anterior bec de cicle en 2007, el que  sembla més complicat en un entorn general de desacceleració. En general cal esperar una millor evolució dels sectors defensius, amb una menor correlació amb els indicadors macro s, destacant Farmàcia, Telecom o Utilities. També es poden veure afavorits altres sectors o amb un perfil moderadament cíclic però amb visibilitat dins del sector de consum.