bancsabadell.com

Perspectives de les borses per al tercer trimestre de 2018

Vídeo publicat el dia 02/07/2018

La pèrdua d'impuls en els indicadors macro, la estacionalitat negativa (mala evolució històrica de les borses durant els mesos d'estiu) i les incertesa política en Eurozona així com els majors riscos d'apreciació de l'euro des dels nivells actuals, conviden a adoptar un posicionament més caut en borsa de cara als propers mesos. Des del punt de vista de posicionament, sempre que el dòlar no se segueixi apreciant, els emergents podrien tornar a tenir una bona evolució en virtut dels seus bons fonamenti'ls. De la mateixa manera també caldria esperar una millor evolució de la borsa americana enfront de les europees. Des del punt de vista sectorial també sembla raonable adoptar un biaix més equilibrat entre valors amb un millor comportament en entorns econòmics expansius i les que es comporten millor en entorns menys favorables (els primers podrien seguir cedint part de la bona evolució relativa acumulada des de 2017) amb un enfocament en valors de qualitat (amb marges més elevats i major recurrència en beneficis). Més informació a Sabadell Inversor