bancsabadell.com

Perspectives de les bosses per al tercer trimestre de 2019

Vídeo publicat el dia 13/08/2019

El trencament de negociacions comercials entre la Xina i els Estats Units ha suposat un alt en el camí per a les Borses, després d'un inici d'any molt positiu. Els dubtes sobre el comerç mundial i una estacionalitat més complicada per a les borses durant els mesos d'estiu limiten el potencial a curt termini. D'altra banda l'actuació dels bancs centrals i l'abundant liquiditat continuarà sent un suport que beneficiaria especialment a les borses emergents. En aquest entorn, caldria esperar un millor comportament dels sectors defensius i accions de qualitat.