bancsabadell.com

Perspectives per a les borses en el primer trimestre de 2018

Vídeo publicat el dia 29/12/2017

El dinamisme de les dades macro seguirà contribuint al fet que les estimacions de beneficis empresarials es revisin a l'alça i augmenti el potencial de les borses. En aquest context els principals riscos serien una apreciació excessiva de l'euro, que llastraria el creixement en beneficis de les empreses europees, o un tensionamiento excessiu de les condicions monetàries fruit de la retirada d'estímuls per part dels bancs centrals. En qualsevol cas és previsible que es mantingui l'actual excés de liquiditat, que tendirà a buscar rendibilitat en les borses sent un suport addicional per a les mateixes.