bancsabadell.com

Perspectives per a les borses quart trimestre de 2016

Vídeo publicat el dia 19/09/2016

Malgrat el bon comportament de les borses durant l'estiu, es mantenen les perspectives de borses en un rang lateral ampli fins a final d'any. D'una banda, les contínues revisions a la baixa en les expectatives de beneficis empresarials limita l'atractiu de les borses. De l’altra,l'actuació dels principals bancs centrals continua donant suport a la borses. En l'entorn actual de baix creixement, continuaran prevalent al mercat els valors amb visibilitat i recurrència en ingressos per sobre dels que tenen més potencial de recuperació en beneficis. Pots consultar més contingut com aquest en aquí.