bancsabadell.com

Perspectives per a les borses en el quart trimestre de 2019

Vídeo publicat el dia 23/09/2019

Malgrat l'increment de la tensió comercial i la deterioració en les dades macro, les borses mundials mantenen revaloracions per sobre del +15% l'any gràcies en part al suport dels bancs centrals. D'ara endavant, una estabilització o lleugera millora d'algunes dades macro podria convertir-se en un catalitzador. A més, l'estacionalitat típica de les borses, negativa a l'estiu, passarà a ser un factor positiu fins a finals d'any. En aquest context, si es relaxa la pressió apreciadora sobre el dòlar podríem veure una bona evolució de les borses de països emergents així que una recuperació dels sectors cíclics més castigats com a Actuacions o Recursos Bàsics enfront d'alguns defensius amb una evolució estel·lar en 2019 i més susceptibles de consolidar nivells com Utilities o Alimentació.