bancsabadell.com

Pla de Transformació: Proximitat

Vídeo publicat el dia 20/07/2016

Proximitat és estar sense estar, o, millor dit, posseir el do de la ubiqüitat virtual. Proximitat és una nova manera de relacionar-nos amb els nostres clients, més propera. L'objectiu és estar al seu costat i mostrar la nostra disponibilitat per ajudar-li en tot moment, en qualsevol gestió. Es tracta d'adaptar-nos nosaltres a ells, i no ells a nosaltres. Per a més informació visita la web Transformamos el Banco. Contingut exclusivament en castellà.