bancsabadell.com

Presentació de resultats de 2012 de Banc Sabadell

Vídeo publicat el dia 28/01/2013

Resultats de l'exercici de 2012: Banc Sabadell obté un benefici net atribuït de 81,9 milions d'euros, després de destinar 2.540,6 milions d'euros a dotacions. Més informació a la Sala de Premsa