bancsabadell.com

Presentació de resultats de Banc Sabadell del 3er trimestre de 2014

Vídeo publicat el dia 03/11/2014

Banc Sabadell obté un benefici net atribuït de 265,3 milions d’euros, un 42,5% més que després del mateix període de l’any anterior, per la millora del marge. Nota: contingut disponible només en castellà.