bancsabadell.com

Presentació de Solvia Innova

Vídeo publicat el dia 02/07/2014

Solvia presenta l'observatori sobre l'habitatge Solvia Innova donant a conèixer el primer estudi de tendències sobre la llar del futur a Espanya.