bancsabadell.com

Presentació del Pla Director Sabadell 2020. Investor day

Vídeo publicat el dia 26/02/2018

Banc Sabadell presentava a analistes i inversors en el The Landmark Hotel de Londres el pla que estableix l'estratègia i l'activitat de l'entitat fins a l'any 2020, que està centrat en augmentar la rendibilitat en els propers tres exercicis.